Štáb plukovníka Šnejdárka pri Banskej Štiavnici

Známa fotografia zachytávajúca plukovníka Šnejdárka so svojím štábom pod kalváriu pri Banskej Štiavnici.
Plukovník, neskôr generál Josef Šnejdárek (1875-1945) počas Prvej svetovej vojny pôsobil vo francúzskej cudzinckej légii, kde dosiahol hodnosť majora a získal niekoľko vyznamenaní. Po vzniku ČSR viedol československú armádu počas sedemdňovej vojny s Poľskom o Tešínsko. Počas bojov o Slovensko prevzal velenie 2.pešej divízie. V tejto demoralizovanej jednotke urobil niekoľko zmien a z ustupujúce divízie sa stala divízia, ktorá s niekoľkými prekvapujúcimi útokmi dobyla Banskú Štiavnicu, Zvolen a vytlačila boľševikov až na okraj Levíc.
Formálne z francúzskej armády vystúpil až roku 1927 aby vstúpil do československej. Tu bol menovaný generálom a zemským vojenským veliteľom pre Slovensko. Zomrel v Casablance 13.5.1945.
snejdarek-bs