Hucín

Za posledným domom v obci Hucín, okr. Revúca smerom na Gemerský Sad sa nachádza malá mohyla. Ide o náhrobok príslušníka 35. pešieho pluku talianskych légií Antona Habra.
Vojak sa narodil 19.11.1898 v Chotěšove, okr. Stříbro a do légií vstúpil 17.8.1918 v Albánsku.
Padol v boji pri obci Hucín 20.6.1919. Kedže pre paľbu sa nedalo dosať k cintorínu, vojak je zrejme pochovaný neďaleko miesta kde padol.
Pamätník je značne poškodený, pričom chýba tabuľa s menom pochovaného.Hrob nieje evidovaný v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.