Lenka

V zadnej časti cintorína v obci Lenka, okr. Rimavská Sobota sa nachádza hrob s kamenným náhrobkom. Odpočíva tu taliansky legionár, príslušník 32.pluku Josef Benda.
Vojak sa narodil 4.6.1888 v Brandýsi nad Labem. Počas Prvej svetovej vojny padol do zajatia, kde následne vstúpil do talianskych légií. Padol pri obci Lenka 29.4.1919.
Hrob nieje evidovaný v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.