Zvolenská Slatina

Na obecnom cintoríne v Zvolenskej Slatine sa nachádzajú 3 vojnové hroby z roku 1919.
Odpočívajú v nich:
Vavrinec Hofman, Čech, desiatnik, spl.7, 1895, Domažlice – 28.8.1919 Zvolenská Slatina, nešťastná náhoda
Neznámy vojak
Pavel Kubovský, domáci, 1880 – 13.6.1919 Zvolenská Slatina