Lipany

Presné miesto jednotlivých vojnových hrobov na starom cintoríne v Lipanoch, okr. Sabinov žiaľ už dnes nieje možné lokalizovať. Keďže pôvodné kovové náhrobky boli odcudzené, miestny správca na mieste hrobov umiestnil pamätnú tabuľu obetiam Prvej a Druhej svetovej vojny. V sevorozápadnej časti cintorína, za kaplnkou Premenenia Pána odpočíva 11 vojakov slovenskej, poľskej, rakúskej, talianskej, ruskej a nemeckej  národnosti, ktorí umreli počas Prvej svetovej vojny. Okrem nich sú tu pochovaní aj vojaci padlí roku 1919:
Ján Bílý, Čech, vojak, 31.peší pluk, 22.6.1897 Klouky – 28.6.1919 Lipany
Ján Křivan, Čech, delostrelec, delostrel. pluk č.3, 1891 Preštice – 18.6.1919 Lipany