Nové Zámky

Jedno z najväčších vojenských hrobových miest z bojov o Slovensko sa nachádza v Nových Zámkoch. V posledných rokoch bolo toto miesto zároveň aj najviac mediálne známe, kedže došlo k jeho likvidácií a opätovnému postaveniu do pôvodného stavu.

Bojisko v okolí mesta Nových Zámkov bolo jedno z najväčších počas bojov o Slovensko roku 1919. Československé jednotky tu čelili trojnásobnej maďarskej presile a na 1 československý kanón tu dokonca pripadalo 5 maďarských. V bojoch malo československé vojsko stratu 130 padlých a najmenej 300 zranených.

Maďarské vojská do mesta bez boja 1.júna 1919 potom čo sa československé vojská stiahli a zhromaždili v Hlohovci. O necelý týždeň, 6.júna bola spustená protifenzíva na čele s majorom Bonneau a s cieľom získať mesto naspäť. To sa aj podarilo podľa večer nasledujúceho dňa. 8.júna však Maďari zaútočil s veľkou presilou a s podporou pancierového vlaku. Do útoku bol zapojený aj medzinárodný ruský boľševický pluk a asi  200 členný ozbrojený oddiel miestnych Rómov. Hoci sa Maďari  prebojovali až k železničnej stanici, ich útok bol odrazený a boľševický pluk rozprášený. Do zajatia padlo aj niekoľko Čechov bojujúcich na maďarskej strane. Československý postup pokračoval a vytlačil Maďarov až do Malej Viesky. Boje sa následne boje presunuli do okolia obcí Pribet a Strekov, ktoré boli obsadené.
Ďalšie boje v priestore sa začali 19.júna, kedy Maďari spustili ďalšiu ofenzívu. Po tuhom boji bol však aj tento útok odrazený. Ďalší útok nastal nasledujúci deň. Tentokrát československé vojsko podporoval aj obrnený vlak. Keď sa však dostal na most cez rieku Nitra, jedna zo striel zasiahla nálož, ktorými bol most podmaľovaný a most sa zrútil. S cieľom zachrániť vlak ktorý bol uviaznutý na moste a pod paľbou sa do útoku vydal so svojou jednotkou Major Jelínek. Behom prestrelky bol však ťažko ranený a prenesený nazad na stanicu do Nových Zámkov. Tu ho generál Mittlehause dekoroval československým vojnovým krížom a povýšil do hodnosti podplukovníka. Následne zomrel a stal sa tak najvyššie pozastaveným dôstojníkom, ktorý padol v tomto konflikte.
Maďarský útok následne bol odrazený a boje sa presunuli k obciam Bajč a Dvory nad Žitavou. Tie boli dobité 22.júna, resp. 23.júna. Nasledujúci deň bolo podpísané prímerie.

Začiatky výstavby pamätníka siahajú do roku 1933, kedy veliteľ miestnej posádky Alois Zapletal požiadal o povolenie. Poslanci tento zámer odsúhlasili o mesiac neskôr.
Pietne miesto tvoria 4 hrobové polia s v padlými v 1.sv.vojne (3 polia) a z bojov o Slovensko (1 pole). V centrálnej časti sa nachádzal pamätník tvorený kvádrovým podstavcom so sochou na vrchole – kľačiaci vojak a žena držiaca slovenský znak v ruke. Neskôr tieto sochy zmizli o ostal iba podstavec.
Vedenie mesta v máji 2013 začalo vojnové hroby rekonštruovať a celé miesto zrovnalo so zemou. Zvolaná spoločná slovensko-česká medzivládna komisia pre starostlivosť o vojnové hroby si v júli 2013 prezrela hroby a žiadala vrátiť pamätník do podoby z roku 1936 na základe návrhu z českej strany. V novembri 2016 bol pietne miesto vrátené do pôvodnej podoby .

Z maďarsko-československej vojny roku 1919 sú v spoločnom hrobe v Nových Zámkoch pochovaní:

Bělohlávek Jaroslav, Čech, vojak, ppl.21, 1896 Vilímovice – padol 23.5.1919 v Felso Szolcza
Böhm Josef, Čech, poručík, str.pl.34, 1897 Brno – podľahol zraneniu 24.8.1919 v Nových Zámkoch
Brothauser V, vojak, 1897-1919
Bukový Peter, Slovák, vojak, vojak, dom.pr.7, 1899 Likavka  – padol 22.6.1919 v Nových Zámkoch
Dvořák František, Čech, vojak, hor.del.pl.1, 1899 Slatina – padol 3.7.1919 v Nových Zámkoch
Estočin Ján, Slovák vojak, dom.pr.7., 1897 Bajčov – padol 21.6.1919 v Nových Zámkoch
Gauner Ján, vojak, 1897-padol v 22.6.1919 v Nových Zámkoch
Hrstka Jaroslav, Čech, vojak, 1900 Rovná – podľahol zraneneniu 8.6.1919 v Nových Zámkoch
Holubec Michal, Čech, rotmajster, ppl.35, 1899 Mělník – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Hipius Bedřich, Čech, vojak, padol 24.6.1919 v Nových Zámkoch
Pohluda Alojz, Čech, vojak, dom.pr.7, 1898 Stará Ves – padol 23.6.1919 v Nových Zámkoch
Pospíšil Václav, Čech, vojak, 1892 Soběšín – padol 30.3.1919 v Nových Zámkoch
Klouda František, Čech, vojak, dom.pr.7, 1900 Radlice – padol 19.6.1919 v Nových Zámkoch
Kropáček Václav, Čech, čatár, námor., 1897 Čatky – padol 8.6.1918 v Nových Zámkoch
Kunc František, Čech, vojak, ppl.8., 1894 Divišov – padol 5.7.1919 v Nových Zámkoch
Lindauer Vladimír, Čech, vojak, želez.pl., 1899 Doubravka – padol 20.6.1918 v Nových Zámkoch
Lysák Ján, Čech, vojak, ppl.34, 1898 Bilnice – podľahol zraneniu 10.6..1919 v Nových Zámkoch
Malíř Ján, Čech,vojak, autozbor, 1880 H.Bečva – utopil sa 18.8.1919 v Nových Zámkoch
Málek Jan, Čech, vojak, padol 1.8.1919 v Nových Zámkoch
Mikula Anton, Čech, čatár, ppl.34, 1896 Kerhartice – 24.4.1919 samovražda, Nové Zámky
Staňa Štefan, Slovák, vojak, žen.pr.1., 1897 Modrovka – podľahol zraneniu 19.8.1919 v Nových Zámkoch
Střílec Anton, Slovák, vojak, 1895 V.Senica – utopil sa 7.6.1918 v Nových Zámkoch
Vítovský Ján, Čech, vojak, ppl.99, 1888 Mikulovice – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Záhorka Karel, Čech, vojak, 1897 Podřište – podľahol zraneniu 6.9.1919 v Nových Zámkoch
Zanic Nikolaj
Piati neznámy československí vojaci
Jeden neznámy československý legionár

Okrem nich v Nových Zámkoch by mali byť ešte pochovaní:
Belanyi Ludvík, Slovák, vojak, Piešťany  – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Bilčák Michal, Slovák, vojak, dom.pr.7, 1895 Bercoves – padol 22.6.1919 v Nových Zámkoch
Bokluda Alois, Čech, vojak, padol  v roku 1919 v Nových Zámkoch
Cacek Josef, Čech, strelec, 1889 Korouhev – padol 13.1.1919v Nových Zámkoch
Dvořák František, Čech, vojak, 1878 Smíchov – padol v boji 1.3.1919 v Nových Zámkoch
Hasnédl Jozef, Čech, vojak, VII.div, 1897 Sluhov – 20.1.1919 na chorobu
Heptner Jozef, Čech, desiatnik, dom.pr.11, 1889 Horky – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Hrdina František, Čech, vojak, dom.pr.2, 1898 Čakovice – 20.6.1919 v Nových Zámkoch na následky zranenia
Hukel Štefan, Slovák, vojak, dom.pr.7, 1894 Detva – padol 24.6.1919 v Nových Zámkoch
Havlát Jozef, Čech, poručík, ppl.39, 1895 Voračice – podľahol zraneniu 9.6.1919 v Nových Zámkoch
Kotéra Anton, vojak, 1.pl., padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Maršál Anton, Čech, vojak, dom.pr.2,1899 Opatovice – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Mikal Štěpán,Čech, vojak, 1894 – padol v r.1919 v Nových Zámkoch
Nerada Anton, Slovák, vojak, 1896 Plaveč – podľahol zraneniu 15.7.1919 v Nových Zámkoch
Pauner Jozef, Čech, vojak, del.pl.4, 1897 Dolany – podľahol zraneniu 22.8.1919 v Nových Zámkoch
Pecka Václav, Čech, slobodník 1894 Hoštalovice – padol 8.6.1919 v Nových Zámkoch
Petrucha Anton, Čech, vojak, str.pl.25, 1896 Kněždub – padol 9.6.1919 v Nových Zámkoch
Procházka František, Čech, vojak, 1898 Brno – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Provazník František, Čech, vojak, ppl.34, 1897 Veletov – samovražda 30.4.1919 v Nových Zámkoch
Slameršek Karel, Čech, vojak, 1893 Králův Městec – padol 2.6.1919 v Nových Zámkoch
Srstka Ladislav, vojak, padol r.1918 v Nových Zámkoch
Stoček Ján, Čech, vojak, ppl.111, 1900 Pavlínov – padol 20.6.1919 v Nových Zámkoch
Tůma Miroslav, Čech, kapitán 1898 Smíchov – padol 19.6.1919 v Nových Zámkoch
Uholický, pešiak, 1897 Smíchov  – podľahol zraneniu 3.3.1919 v Nových Zámkoch
Urban Emanuel, Čech, desiatnik, dom.pr.7, 1881 Český Brod – padol 19.6.1919 v Nových Zámkoch
Urbánek Ján, Slovák,vojak, Stankovce, padol 16.6.1919 v Nových Zámkoch