Veľký Ďur

Majestátny pamätník československých vojakov sa nachádza pri rímskokatolíckom cintoríne v obci Veľký Ďur, okr. Levice. Obec vznikla roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Ďura a Rohožnice. V roku 1928 prebehla na viacerých miestach v okolí exhumácia hrobov československých vojakov a následne sa telá preniesli do tohto spoločného hrobu. V tom istom roku bol vybudovaný aj pamätník s menami pochovaných, ktorý zabezpečila Slovenská liga.

Z okresu Vráble tu boli prenesení:
Brych Jozef, Čech, vojak, str.pl.8, 1896 Jenštejn – padol 16.6.1919 v Dekýši
Krejčík Anton, Čech, vojak, str.pl.8, 1897 Pavlov,Kladno – padol 16.6.1919 v Hornom Ďúrade
Chaloupek Vojtech, Čech, vojak, dom.pr., 1888 Plešovice – padol 23.6.1919 v Hornom Ďúrade
Truhelka Stanislav, Čech, vojak, dom.pr., 1887 Nusle – padol 23.6.1919 v Hornom Ďurade
Šulc Jozef , Čech, vojak, str.pl.8, 1897 Praha – padol 15.6.1919 v Kalnej
a dvaja neznámy vojaci

Z levického okresu tu boli prenesení:
Bartoš Jozef, Čech, vojak, námor., 1892 Oujezd – padol 12.6.1919 pri Kalnej
Brabec N., Čech, vojak, 1900 Hradec Králové – padol 12.6.1919 v Kalnej
Bělina Bedřich, Čeh, nadporučík, ppl.23, 1896 Velký Osek – padol 11.6.1919 pri Kalnej
Čížek Ján, Čech, vojak, ppl.35, 1892 Senožaty – padol 16.6.1919 v Pozbe
Fichtl František, Čech vojak, ppl.35, 1895 Slzechleby – utopil sa 15.6.1919 v Novom Tekove, kde bol aj pochovaný
Kadlec Jaroslav, Čech, vojak, ppl.39, 1897 Praha – padol 23.7.1919 v Novej Vsi Nad Žitavou
Kolář František, Čech, nadporučík, str.pl.8, 1893 Mejšlovice – padol 7.8.1919 Pri Kalnej
Košnár Jozef, Slovák, vojak, 1894 Zemianske Podhradie – padol 2.6.1919 v Kalnej
Krutý Konstantín, Čech, vojak, námor., 1901 Litoměřice – padol 11.6.1919 v Kalnej
Marjetín Michal, Slovák, vojak, 1899 Kochanovice – padol 2.6.1919 pri Kalnej
Mašek Ondrej, Čech, vojak, ppl.35, 1888 Dnešice – padol 9.6.1919 v Starom Tekove, kde bol aj pochovaný
Špechtner František, Čech, vojak str.pl.8, 1887 Kladruby – padol 15.6.1919 v v Hornom Ďurade
Šoltýs Alojz, Čech, vojak, 1897 Litoměřice – padol 11.6.1919 v Kalnej
Tuma Rudolf , Čech, vojak, ppl. 54, 1897 Drahotuše – padol 12.6.1919 v Kalnej

Pamätník obsahuje chybný údaj – vojaci B.Kramer, V.Tafel, F.Veselý, J.Zajíc a J.Tomašič sú pochovaní spolu s dvomi neznámymi vojakmi vo Vrábľoch.

Fond Vojnové hroby a cintoríny na Slovensku Vojenského historického ústavu však eviduje ešte 2 vojnové hroby neznámych vojakov na cintoríne v Dolnom Ďurade, 3 vojnové hroby maďarských boľševikov na židovskom cintoríne v Hornom Ďúrade a 8 hrobov neznámych vojakov na cintoríne v Hornom Ďúrade.