Spomienka na 1.máj 1919

1.mája 1919 sa došlo k ozbrojenému konfliktu v pohraničnom meste Komárno. V nočných hodinách sa za podpory delostrelectva v meste vylodili príslušníci maďarských červených gárd a zaútočili na obrancov. Útok mal po hodinách bojov fatálne následky. Kým na československej strane bolo 17 padlých, na maďarskej skoro 300…

Takto si na udalosti spomínal rotmajster vo výslužbe Karel Straka v roku 1927:

Zdroj: Vojenský kalendár na rok 1928, s.168-169.