Veľký Lapáš

Vojnový hrob na cintoríne vo Veľkom Lapáši, okr. Nitra vznikol za trochu zvláštnych okolností. Pôvodne tu bolo pochovaných 6 talianskych legionárov, zastrelených vlastným vojskom. Podľa fotografií zaslaných od miestneho starostu p.Medáčka sa dodnes zachoval iba jeden hrob.

20.júna 1919 počas bojov o Lučenec zasadol poľný súd československého vojska aby súdil 6 príslušníkov 3.batérie 7.pluku poľného delostrelectva a príslušníkov 34.streleckého pluku. Vojaci boli chytení pri drancovaní vínnej pivnici v jednej obci pri Vrábľoch. Kedže počas bojov klesala morálka a poriadok, poľný súd vyniesol exemplárny rozsudok – trest smrti. Rozsudok bol vykonaný ešte ten istý deň pri obci Veľký Lapáš.

Popravení boli:
František Bareš, Čech, vojak, pol.del.7, 1891 Libež – 20.6.1919 Veľký Lapáš
Karel Dostál, Čech, vojak, pol.del.7, 1890 Hlízov – 20.6.1919 Veľký Lapáš
Jaroslav Laštovka, Čech, vojak, ppl.34, 1894 Vosíček – 20.6.1919 Veľký Lapáš
František Linc, Čech, vojak, ppl.34, 1896 Dřevčice –  20.6.1919 Veľký Lapáš
František Pilát, Čech, vojak, ppl.34, 1886 Domorazy – 20.6.1919 Veľký Lapáš
Antonín Smitek, Čech, vojak, ppl.34, 1881 Humpolec – 20.6.1919 Veľký Lapáš