Category Archives: Nitriansky kraj

Strekov

Na obecnom cintoríne v Strekove, okr. Nové Zámky sa nachádza spoločný hrob dvoch maďarských vojakov. Na náhrobku je v maďarčine uvedené: Tu odpočívajú dvaja červenoarmejci Simonitz Zoltán 1897-1919 a jeho priateľ v zbrani bez mena, ktorí obetovali svoj život za socializmus v 1919. Nejde však o jediných vojakov padlých v tejto lokalite. Na tomto cintoríne a „Na vinohradoch“ by …

Rýbník

Na cintoríne v obci Rybník, okr. Levice na nachádza hromadný hrob s pamätníkom, ktorý bol roku 2013 obcou obnovený. Hoci nápis na pamätníku spomína 17 neznámych vojakov padlých pri oslobodzovaní nášho územia v roku 1919, identita väčšiny padlých je známa. Odpočívajú tu vojaci a dôstojníci: Miroslav Hanzlíček, Čech, desiatnik, ppl.35, 1897 Nařeziny -padol 17.6.1919 pri Rybníkoch Václav Hejda, …

Zničený most pri Nových Zámkoch

Dňa 20.6.1919, počas bojov o Nových Zámkov sa do akcií zapojil aj československý pancierový vlak. Pri prechádzaní mosta nad riekou Nitrou sa dostal pod paľbu nepriateľa, pričom explodovala jedna z náloží, ktorými bol most podmínovaný. Explózia zničila jeden z oblúkov a uväznila vlak na moste. Zachrániť vlak sa pokúsil major Jelínek s  2.rotou 2.domobraneckého práporu. Po prekročení …

Vyškovce nad Ipľom

Na obecnom cintoríne vo Vyškovciach nad Ipľom, okr. Levice sa nachádza ohradený spoločný hrob s pamätníkom. Odpočívajú tu: Jozef Šindelář, Čech, rotmajster, 24. peší pluk, 1919 padol pri Vyškovciach a 2 neznámi taliansky legionári. Hroby nie sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov. Foto: Roman Juráš  

Komárno

 Bitka o Komárno bola prvým masovejším stretom medzi československým a maďarským vojskom a predznamenala budúcu ofenzívu. Odohrala sa 1.mája 1919. V noci na 1. mája spustilo maďarské delostrelectvo paľbu na československé pozície v Komárne. Následne previezli cez Dunaj svoje jednotky  v počte 1400 – 2400 mužov, z ktorých bolo iba 400 vojakov. Zvyšok tvorili organizovaní robotníci. Maďari …

Ipeľský Sokolec

Na obecnom cintoríne v Ipeľskom Sokolci, okr. Levice sa nachádzajú dve miesta s vojnovými hrobmi. Hneď vedľa brány sa nachádza ohradený skupinový hrob českých vojakov s pamätníkom. Odpočívajú tu príslušníci 34.pluku talianských legionárov: Jozef Hruška, rotmajster, Čech, 1897 Vinařice – 30.5.1919  Ipeľský Sokolec Jozef Lesko, slobodník, Čech, 1898 Stražovice  – 30.5.1919 Ipeľský Sokolec František Tesař, vojak, Čech, …

Pastovce

Na obecnom cintoríne Pastovciach, okr. Levice, neďaleko maďarských hraníc sa nachádza spoločná hrobka dvoch padlých vojakov. Náhrobok obsahuje tabule s informáciami o oboch padlých, kovový znak Československej obce legionárskej a motto „ZA VLASŤ“. Odpočívajú tu: Jaroslav Ditrt, Čech, vojak, 21.4.1887 Pěčín, Žamberk -30.5.1919 padol v boji. Jozef Poustka, Čech, poručík , 9.7.1897 Chválenice, Plzeň-30.5.1919 padol v boji. …

Levice

Mesto Levice malo pre obe bojujúce strany strategický význam. Prípadné obsadenie mesta Maďarmi totiž otváralo cestu k Bratislave a Vrútkam. Ak by následne nepriateľ obsadil železničný uzol Vrútky, kontroloval by tým značnú časť železničnej siete Slovenska. Keďže dňa 30.5.1919 napokon Maďari Levice obsadili, nariadil generál Mittelhauser útok na znovudobytie mesta. Začali sa jedny z najťažších bojov celej …