Category Archives: Fotografie

Štáb plukovníka Šnejdárka pri Banskej Štiavnici

Boj o Slovensko

Známa fotografia zachytávajúca plukovníka Šnejdárka so svojím štábom pod kalváriu pri Banskej Štiavnici. Plukovník, neskôr generál Josef Šnejdárek (1875-1945) počas Prvej svetovej vojny pôsobil vo francúzskej cudzinckej légii, kde dosiahol hodnosť majora a získal niekoľko vyznamenaní. Po vzniku ČSR viedol československú armádu počas sedemdňovej vojny s Poľskom o Tešínsko. Počas bojov o Slovensko prevzal velenie 2.pešej divízie. V …