Category Archives: Fotografie

Pohľadnica z bojov na Slovensku

Pred pár dňami sa na aukro.cz objavila v aukcii stará vojenská fotografia s názvom “ Z bojů na Slovensku“ znázorňujúca príslušníkov československého pešieho pluku č.1 Jana Husi v pozícii nad neznámym mostom.  Problémom je, že peší pluk č.1 bol plukom ruských légií a počas bojov o Slovensko v roku 1919 bol stále ešte na Sibíri. Keďže vojaci na pohľadnici sú …

Zničený most pri Nových Zámkoch

Dňa 20.6.1919, počas bojov o Nových Zámkov sa do akcií zapojil aj československý pancierový vlak. Pri prechádzaní mosta nad riekou Nitrou sa dostal pod paľbu nepriateľa, pričom explodovala jedna z náloží, ktorými bol most podmínovaný. Explózia zničila jeden z oblúkov a uväznila vlak na moste. Zachrániť vlak sa pokúsil major Jelínek s  2.rotou 2.domobraneckého práporu. Po prekročení …

Pancierový vlak pri Margecanoch

Fotografia zachytáva pancierový vlak s posádkou niekde pri Margecanoch. Pancierové vlaky v medzivojnovom období predstavovali modernú a veľmi účinnú zbraň schopnú vysokej mobility. Nečudo, že maďarské vojská postupovali hlavne popri železničných tratiach. Často jediným spôsobom ako takýto vlak zastaviť bola demolácia železničnej trati. Najznámejším „železničiarom“ bol zrejme istý Viliam Szeles, ktorý sa zúčastnil ako člen posádky …