Replika vojnového nárobku

Na hroboch padlých vojakov počas udalostí v roku 1919 sa umiestňovali železné vojnové kríže. Ich tvar – hviezda – bol vybraný zámerne. Mal to byť totiž univerzálny symbol, rešpektujúc náboženské presvedčenie padlého.
Na mnohých miestach žiaľ tieto náhrobky chýbajú. Snažíme sa teda v spolupráci so samosprávami padlým umiestňovať túto repliku s vypáleným dátum 06/1919 a skríženými bodákmi.