Pred takmer 100 rokmi sa odohral na Slovensku jeden z najdôležitejších konfliktov v našej histórii. Pol roka po vzniku Československa maďarské vojská sa pokúsili zvrátiť udalosti a vytrhnúť Slovensko z novo vznikajúceho štátu. Nasledoval viac ako mesačný konflikt končiaci neúspechom agresorom.

Stránky sú venované padlým vojakom z oboch zúčastnených strán, ktorí položili životy za tento nádherný kus zeme.
Mapujeme miesta spojené s týmto udalosťami na východnom Slovensku a obnovujeme vojnové hroby a cintoríny.