Košické Hámre

Pôvodnú obec Košické Hámre (okr. Košice – okolie) zaplavili v 60.rokoch vody vodného diela Ružín. Ešte predtým boli telá nebožtíkov z cintorína exhumované a prenesené na svah kde vznikol nový cintorín. Hroby troch vojakov však už nieje možné nájsť.
Na obecnom cintoríne boli pochovaní:
František Chládek, Čech, čatár,spl.30, 1894 Dobrouč – 18.6.1919, padol pri Košických Hámroch
František Marek, Čech, desiatnik, spl.30, 1898 Prelouč – 9.5.1919, podľahol zraneniam pri Košickej Belej
Neznámy vojak, Čech, spl.30, ??? – 18.6.1919,padol v boji pri Košických Hámroch