Krompachy

Okolie Krompách bolo jedným z posledných bojísk tohto konfliktu. Bojovalo sa tu ešte 23.6.1919, teda deň pred uzavretím prímeria.
V severovýchodnom rohu cintorína pri požiarnej zbrojnici boli pochovaní vojaci:
Andrej Hudák, Maďar, 1900 Szarvas-23.6.1919, padol v boji
Josef Kraus, Čech, 1897 Branov-23.6.1919, padol v boji
Jaroslav Milfait, Čech,  1898 Velká Losenice- 5.9.1919, nešťastná náhoda
Vojaci boli pochovaní v dvoch radoch hneď z kraja cintorína.Dnes už tieto hrobové miesta žiaľ neexistujú.
Okrem nich na rôznych miestach cintorína boli pochovaní maďarský vojak a zajatci z 1.sv.vojny- dvaja ruskí, jeden taliansky a jeden srbský.