Zvyšky zákopov na Trohanke

Úsek hrebeňa od Idanského sedla, pod Kojšovskou holou, až po sedlo Trohanka na západe, dlhý 11 km, bol ďalším z miest bojov o Slovensko. V júni 1919 tu z juhu útočila maďarská armáda na pozície II. práporu 98. československého pešieho pluku. Maďarské vojsko zaujalo 6. júna 1919 pozície na čiare Nováčany – Paňovce – Turňa nad Bodvou a do 10.júna postúpili severne až do priestoru vymedzeného líniou Hyľov – Poproč – Medzev. Na hrebeni Trohanky sú dodnes viditeľné vojenské zákopy vytvorené z pravidelne uložených kameňov. Nachádzajú sa asi 200 m od križovatky turistických ciest smerom na západ, v severnom svahu približne 20 m pod hrebenom.

geocaching.com
slovenskoceskyklub.sk
youtube.com