Pancierový vlak pri Margecanoch

Fotografia zachytáva pancierový vlak s posádkou niekde pri Margecanoch. Pancierové vlaky v medzivojnovom období predstavovali modernú a veľmi účinnú zbraň schopnú vysokej mobility. Nečudo, že maďarské vojská postupovali hlavne popri železničných tratiach. Často jediným spôsobom ako takýto vlak zastaviť bola demolácia železničnej trati.
Najznámejším „železničiarom“ bol zrejme istý Viliam Szeles, ktorý sa zúčastnil ako člen posádky vlaku bojov o Nové Zámky. Neskôr do dejín československa vstúpil ako Viliam Široký a predsedal československej vláde v rokoch 1953-1963.

Zdroj:
csol.cz