Kluknava

V západnej časti starého cintorína v Kluknave leží v neoznačenom hrobe Ignác Janičák. Vojak sa narodil v roku 1897 v Dolnej Lipnici pri Trstenej (dnes súčasť Poľska). Počas 1 sv.vojny dobrovoľne vstúpil do francúzskych légií, konkrétne 21. československého streleckého pluku, s ktorým sa zúčastnil aj bojov o Slovensko. Osudná mu bola hliadka v Doline pri Kluknave kde 22.6.1919 padol. Hrob bol v minulosti označený železnou hviezdou, no momentálne ho nieje možné presne lokalizovať. S úmyslom obnoviť aspoň symbolicky tento hrob a umiestniť na ňom repliku kovaného náhrobku bol oslovený miestny starosta.  O spoluprácu prejavil záujem miestny turistický klub.
Je smutné, že na hrob tohto dobrovoľníka, ktorý položil život za republiku sa takto zabudlo.