Gelnica

Na mestskom cintoríne v Gelnici sa nachádzajú hroby maďarských vojakov Jánosa Zvary Imreho Farkasa. U oboch sa uvádza zrejme chybný dátum 25.7.1919.
Keďže režimu do roku 1989 boli sympatickejší práve príslušníci maďarskej červenej armády, neprekvapuje že na krížoch je uvedené, že o hroby sa starajú miestni pionieri.
Gelnica v tomto pohnutom období bola centrom Slovenskej republiky rád na území juhovýchodného Spiša, sídlilo tu brigádne veliteľstvo a gelnická robotnícka rada s direktóriom boli najvyššími orgánmi pre celý okres.

Zdroje:
gelnica.sk
vs.sk