Chmiňany

V západnej časti cintorína, hneď pri ceste sa nachádza klasický hrob aký nájdete na takmer každom slovenskom cintoríne. Bol postavený v roku 1993 a je venovaný neznámym vojakom padlým v 1. sv. vojne. Nápis je chybný, v skutočnosti tam ležia 4 neznámi vojaci, ktorí padli v bojoch pri neďalekých Bertotoviach dňa 11.júna 1919, pričom jeden z nich bol československý vojak.