Strekov

Na obecnom cintoríne v Strekove, okr. Nové Zámky sa nachádza spoločný hrob dvoch maďarských vojakov. Na náhrobku je v maďarčine uvedené:

Tu odpočívajú dvaja červenoarmejci Simonitz Zoltán 1897-1919 a jeho priateľ v zbrani bez mena, ktorí obetovali svoj život za socializmus v 1919.

Nejde však o jediných vojakov padlých v tejto lokalite. Na tomto cintoríne a „Na vinohradoch“ by sa okrem tohto spoločného hrobu nachádzalo ďalších 8 hrobov vojakov rôznej národnosti (česká,slovenská,neznáma).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA