Vyškovce nad Ipľom

Na obecnom cintoríne vo Vyškovciach nad Ipľom, okr. Levice sa nachádza ohradený spoločný hrob s pamätníkom.
Odpočívajú tu:
Jozef Šindelář, Čech, rotmajster, 24. peší pluk, 1919 padol pri Vyškovciach
a 2 neznámi taliansky legionári.
Hroby nie sú evidované v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.

Foto: Roman Juráš