Rýbník

Na cintoríne v obci Rybník, okr. Levice na nachádza hromadný hrob s pamätníkom, ktorý bol roku 2013 obcou obnovený.
Hoci nápis na pamätníku spomína 17 neznámych vojakov padlých pri oslobodzovaní nášho územia v roku 1919, identita väčšiny padlých je známa.
Odpočívajú tu vojaci a dôstojníci:
Miroslav Hanzlíček, Čech, desiatnik, ppl.35, 1897 Nařeziny -padol 17.6.1919 pri Rybníkoch
Václav Hejda, Čech, slobodník, žen.pr.6, 1888 Nová Olešná – padol 16.6.1919 pri Leviciach
Jozef Netrda, Čech, slobodník, žen.pr.1, 1898 Lešany – padol 16.6.1919 pri Rybníkoch
Ján Hora, Čech, vojak, žen.pr.1, 1895 Nahošovice – padol 16.6.1919 v Rybníkoch
Jozef Hornáček, vojak, ??? – padol ?.?.1919 v Rybníkoch
Anton Kačenka, Čech, vojak, žen.pr.6, 1895 Sázava – padol 17.6.1919 pri Rybníkoch
Vojtech Papírnik, Čech, vojak, žen.pr.6, 1897 Dnespeky – padol 16.6.1919 v Rybníkoch
Jozef Stunc, Čech, vojak, ppl.35, Plzeň – padol 15.6.1919 pri Psiaroch
František Špaček, Čech, vojak, žen.pr.1, 1896 Rybtov – padol 16.6.1919 v Rybníkoch
Jozef Štika, Čech, vojak, žen.pr.1, 1898 Praha – padol 16.6.1919 v Rybníkoch
Jozef Štipelec, Čech, vojak, žen.pr.1, 1893 Zbyslav – padol 16.6.1919 v Rybníkoch
Jozef Vystrkovský, Čech, poručík, žen.pr.6,1889 Praha – padol 16.6.1919 pri Rybníkoch
Jozef Vodolan, Čech, vojak, ppl.102, 1896 Střechov – padol 11.6.1919 v Kremničke
Ján Žalud, Čech, vojak, námoník, 1897 Nedrachovice – padol 16.6.1919 v Ryníkoch
Neznámy český vojak