Kríž padlým príslušníkom 32. Gardského a 98. pešieho pluku na Lastovicoč vrchu z roku 1919.

Boje prebiehali aj neďaleko ústavu. Na Lastovičom vrchu došlo 8.júna k prudkým bojom medzi maďarskými boľševikmi a čs.vojskom (talianskymi legionármi). Za horúceho letného dna položilo tu život za našu samostatnosť 32 čsl. vojakov. Keď ich pochovávali do spoločného hrobu, strhla sa búrka. Neďaleko šiel jeden Smolničan, ktorý niesol na pleci kosu. Udrel do neho blesk a zabil ho. Aj tohoto Smolničana pochovali do spoločného hrobu. Tieto fakty sa mi podarilo takto overiť. Na južnej strane Lastovičieho vrchu asi 150 krokov od cesty je dubový kríž na kopčeku asi 8 m dlhom. Gustáv Šimko mi spomínal, že počul, že tam je pochovaný nejaký horár, ktorého zabil blesk. Podla lišajníkov na dreve a pokročilosti práchnivenia dreva sa dá súdiť, že kríž bol postavený asi pred 40-50 rokmi. Kríž bol tesaný a spojený silným svorníkom. V r.1964 som prednášal pacientom o histórii kúpeľov a zmienil som sa aj o kríži, ktorého diapozitív som premietol. Povedal som, že neviem bezpečne, o aký kríž ide. Tu ma prerušil asi 70-ročný pacient Jozef Pechold prv,než som stačil spomenúť príhodu so Smolničanom. Vylíčil mi udalosť tak, ako som ju uviedol hore. Na otázku, odkiaľ to vie, mi povedal toľko, že sa tých bojov tu osobne zúčastnil. Neskôr bol preložený do Prešova,kde demobilizoval. Udalosť považujem za pravdivú, pretože príhodu so Smolničanom nemohol pacient inak poznať. Pacient mi chcel povedať aj mená padlých, ale na druhý deň odišiel.

 

Kronika Štós kúpeľov
MUDr. Jaroslav Gerhart

 

Zdroj:
www.geocaching.com
www.misovic.net