Slovinky

Na cintoríne v Slovinkách pri Krompachoch boli pochovaní traja talianskí vojaci, jeden ruský a jeden československý. Ich miesto odpočinko bolo v rohu cintorína, hneď pri ceste. Pri rozširovaní cesty boli žiaľ hroby odstránené. Pamätník, ktorého sme stretli pri návšteve tohto cintorína uviedol, že pri spomínanom rozširovaní cesty boli vykopané aj časti modrej uniformy.