Kysak

Najvýznamnejším pamätným miestom bojov z roku 1919 na východnom Slovensku je Kysak. Dňa 11.6.1919 tu došlo k zrážke medzi príslušníkmi II .práporu 30. pluku  z Vysokého Mýta a maďarským 101. plukom.
Dňa  10.6. československé vedenie schválilo plán, podľa ktorého mal I. prápor mal obsadiť Kavečany a II. prápor železničný uzol Kysak a Obišovce.  Kvôli súbežne prebiehajúcim rokovaniam na mierovej konferencii v Paríži bol plán na poslednú chvíľu zrušený. Rozkaz o neútočení sa však vôli náročnosti terénu nedostal k II. práporu, ktorý už bol  na ceste ku Kysaku.
Ráno 11.6. prápor zahájil prekvapujúci útok na Kysak. Proti jednému práporu tak stáli dva maďarské pluku, čiže na jedného českého vojaka pripadalo 11 maďarských…
Keďže maďarskí vojaci boli po zábave a bez stráže, rýchlo obsadili obec, železničnú stanicu, kľúčové mosty cez Hornád a v miestnom kostole zajali 100 – 250 vojakov. Rozostavením guľometov na strategických miestach spôsobil maďarskému vojsku ťažké straty.
Maďari však po prvotnom šoku  skonsolidovali svoje sily a  prebrali inciatívu  –  oslobodili zajatcov a zahájili protiútok, ktorým vytlačili II. prápor naspäť do Malej Lodiny.
Bitka sa síce neskončila víťazstvom českého vojska, no spôsobené ťažké straty nepriateľovi, mali pozitívny vplyv na morálku mužstva, ktorá následkom predchádzajúceho ústupu klesala. Podľa jedného zdroja Maďari mali až 200 padlých, ktorí boli odvezení do Košíc v 7 vagónoch. Tieto čísla sú zrejme prehnané, kedže podľa maďarských zdrojov celkové straty v tomto konflikte činili 450 dôstojníkov a vojakov. Straty II. práporu boli 13 padlých, 20 ranených a 28 nezvestných.

Na cintoríne v Kysaku sa nachádza kamenná mohyla s pamätnou tabuľou, venovaná padlým vojakom 30. pluku. Na kovovej tabuli stojí:

„V boji dne 11.VII 1919 padli a pohřbení zde jsou
por. Rostislav Štěpánek
des. František Konečný s 8 druhy
II. práporu Čs. stř.pluku č.30.
Za svobou vaši a vašich dět obětovali jsme
s láskou život svuj. – Bratři Slováci chráňte
si jí a milujte svou  krásnou československou
vlast tak jako my ji milovali a život pro ni dáli“

V hromadnom hrobe pri mohyle sú kovovými hviezdami označené hroby padlých vojakov.

Zoznam pochovaných z bitky o Kysak:

František Fibiger, 30.pluk
Jozef Hanuš, 30.pluk
František Hynek, 30.pluk
František Konečný, 30.pluk
Jozef Prokop, 30.pluk
Alois Rejzek, 30.pluk
Jozef Ružička , 30.pluk
Rostislav Štepánek, 30.pluk
a 3 neznámi, 30.pluk

Andráš Janecko, 101.pluk
Ištván Fohlt, 101.pluk
Michal Marek,  101.pluk
Matiáš Rostas, 101. pluk
Ištván Gál, 101. pluk
a 17 neznámych, 101. pluk

Viac: http://www.valka.cz/11217-V-tezkych-dobach-17-20