Malá Lodina

Neďaleko vodnej nádrže Ružín sa nachádza obec Malá Lodina. Na miestnom cintoríne tu odpočíva vojak Jozef Pilko, dobrovoľník, príslušník 1. pluku slovenskej slobody. Pilko zahynul skoro, už 9.1.1919 vo fáze obsadzovania Slovenska československým vojskom. Príčinou úmrtia bola nehoda, kedy bol iným vojakom z neopatrnosti zastrelený.
Hrob nieje evidovaný v Ústrednej evidencii vojnových hrobov.