Dekýš

Sedem československých vojakov je pochovaných v obci Dekýš (okr.Banská Štiavnica).
Popis trasy k hrobom:
V Dekýši za kostolom sa nachádza na vŕšku vchod na cintorín. Po vstupe na cintorín prejdeme po vydláždenom chodníku až na jeho koniec, kde sa nachádza kovová bránka. Za ňou sa začína lesná cesta a veľmi slabo viditeľná odbočka vľavo, po ktorej prídeme k rozpadnutej starej márnici. Po ľavej strane uvidíme malý vršok, na ktorom stojí stará vysoká lipa . Hromadný hrob československých vojakov sa nachádza pod ňou.

Pochovaní tu sú:

Antonín Černý, Čech, vojak, ppl.22, 1895 Učnov – padol 21.6.1919 pri Dekýši
Tomáš Holáň, Čech, vojak, 1898 Pržno – padol 16.6.1919 pri Dekýši
Josef Koch, Čech, vojak, str.11, 1896 Mčely – padol 21.6.1919 pri Dekýši
Alois Kšanda, Čech, vojak, 1897 Stará Huť – padol 21.6.1919 pri Dekýši
František Kytner, Čech, slobodník, mysl.pr.17, 1897 Križanovice – padol 21.6.1919 pri Dekýši
a 2 neznámi vojaci

Na cintoríne by sa mali nachádzať ešte hrob so 6 neznámymi vojakmi z roku 1919 a hrob s vojakmi zomrelými v roku 1918 na zranenie, resp. španielsku chrípku.

Foto a popis: Jozef Mozola