Lučenec

Jeden z najkrajších a najlepšie zachovaných pamätníkov padlých sa nachádza v mestskom parku v Lučenci,kde prežil zmeny hraníc a režimov
Pamätník postavilo posádkové veliteľstvo v Lučenci na návrh veliteľa posádky, plukovníka Nemca. Autorom návrhu bol legionár a sochár štáb. kpt. Alojz Vrtíšek, ktorý viedol všetky technické práce pri stavbe.
Pomník bol slávnostne odhalený a odovzdaný do opatery mestu 19.6.1927 za účasti vojenskej posádky a generála Šnejdárka. Každoročne 27.októbra a vo výročie bojov o Slovensku miestna posádka usporiadúvala spomienkovú slávnosť.