Rónabanya, Maďarsko

Hneď za slovenskými hranicami, pri obci Rónabanya, okr. Salgótarján v Maďarsku sa nachádzajú v lese dva kríže označujúce hroby českých vojakov.
Ide o vojakov Jána Drezdu a Jána Pihala, ktorí tu podľa nápisov na krížoch mali padnúť v januári 1919. Vojaci zrejme padli počas ofenzívy maďarského vojska v tejto oblasti na prelome januára a februára 1919.
Bližšie informácie o obetiach nie sú známe, keďže publikácia „Obete pri obrane Slovenska 1919“ oboch vojakov vôbec neeviduje medzi padlými.

Zdroje:
http://tarjanikepek.hu
http://turistautak.hu/poi.php?id=82446
http://vadregeny.blogspot.sk/