Michalovce

Vojnový cintorín v Michalovciach sa nachádza v areáli mestského cintorína a tvoria ho dve polia s hrobmi o rozmere po 12x20m. Medzi nimi sa nachádza chodník vedúci k pomníku. Zrejme len nedávno k cintorínu pribudol veľký balvan s pamätnou tabuľou.
V oboch hrobových poliach je pochovaných približne 365 vojakov rôznej národnosti.
Poďľd informačnej tabule s menami pochovaných tu ležia aj padlí z bojov roku 1919:
Franz Zoleg, Čech, 1896 Vyšné Hlavotice – 11.4.1919 Michalovce
František Novák, Čech, vojak, ppl. č.36, 1898 Doubek – 24.6.1919
Štefan Jalamboš, ??? – 24.6.1919
Ištván Regenda, ??? – 4.5.1919

V Michalovciach boli ešte pochovaní:
Jozef Blahůtka, Čech, vojak, autoodiel č.11, 1895 Dolný Jiřetín – 14.6.1919 Michalovce
Cyril Jaroš, Čech, vojak, strel.p.č.14, 1895 Tišnov – 21.7.1919 Michalovce
Václav Korf, Čech, vojak, autozbor, 1898 Modřovcie – 30.9.1919 Michalovce