Sereď

Od roku 1929 do roku 1959 stála na hlavnom námestí v Seredi socha Legionára označená nápisom „Padlým hrdinom pri obrane Slovenska r.1919“. Socha bola dominantou mesta, dodávala mu svoj ráz, pretože stála na hlavnej ceste z Nitry do Bratislavy.
V roku 1959, pri otváraní nového mosta cez Váh, sa v Seredi pri príležitosti osláv Slovenského národného povstavania mali zísť stranícke delegácie spriatelených štátov.
Vtedy sa pravdepodobne niekto zľakol buržoázneho charakteru legionárstva a jeho protirečivosti proletárskemu internacionalizmu. Socha Legionára bola odstránená, nevedno kam. Hovorilo sa o tom, že ju videli pri Váhu, na smetisku zvanom Konská jama, a podobne.
Občianske združenie Vodný hrad v Seredi ešte v roku 1999 vyzvalo pamätníkov, aby si spomenuli, kde by socha mohla byť, pretože by ju chcelo reinštalovať. V roku 2002 sa prihlásila očitá svedkyňa a označila miesto, kde videla v lete roku 1969 skupinu chlapov, pravdepodobne vojakov, ako z V3S-ky zhadzovali Legionára do čerstvo vybagrovaného výkopu. (Dovtedy, desať rokov, bola socha pravdepodobne ukrytá v blízkych kasárňach.)
Roman Pašteka z Katedry geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prístrojmi premeral označené pole 20 x 50 m a merania priniesli istú nádej, pretože ním vytipované miesto sa skoro na meter zhodovalo s miestom, ktoré označila očitá svedkyňa.
Na jar v roku 2004 Občianske združenie Vodný hrad sponzorsky získalo malý bager,
ktorý na uvedenom mieste asi tri hodiny kopal, žiaľ, zatiaľ sa nič nenašlo.
Celú prácu sťažovala a sťažuje skutočnosť, že predpokladaný priestor „hrobu“ Legionára
je miestom skládky odpadovej „zeminy“ (smetí), takže pred samotným bagrovaním by bolo treba priestor najprv vyčistiť buldozérom.
Táto zaujímavá historická kapitola mesta možno bude zavŕšená tento rok, keď sa do práce pustia archeológovia z Vlastivedného múzea v Hlohovci. Jozef Urminský, riaditeľ múzea, navrhol, aby sa zmienené pole očistilo buldozérom a potom premeralo prístrojom Georadar. Následne by sa za niekoľko dní bagrovania malo dospieť k výsledku.
Akciu prisľúbil finančne zastrešiť Trnavský samosprávny kraj a jeho predseda Tibor Mikuš.
V prípade neúspechu v hľadaní starej sochy chce Občianske združenie Vodný hrad v spolupráci s Mestom Sereď vyhlásiť zbierku na novú sochu Legionára. Zo súťaže by mohlo vzniknúť nové dielo, ktoré by sa mohlo osadiť na tom istom mieste, kde stál pôvodný Legionár, pred budovu Mestského úradu v Seredi.
Zdroj: http://nasanitra.sme.sk/

sered