Bratislava – Kačín

Hoci obsadzovanie Slovenska sa začalo 2.novembra 1918 obsadením Holíča, Bratislava si musela počkať ešte takmer 2 mesiace. Operácie sa ujal  33.strelecký pluk talianskych légií , ktorý svoj postup začal 30.decembra. K prvému stretu s nepriateľom došlo ráno o 9.00 pri Devínskej Novej Vsi.  Po tuhom boji bola po obede Devínska Nová Ves obsadená. Čoskoro došlo k boju aj pri železničnej stanici v Lamači. Keďže čechoslováci poškodili železničnú trať, vyslaný pancierový vlak sa dostal do pasce a posádka bola  zajatá. Následne časť 2.práporu prekonala hustý les a Maďarov napadla zo zadu. Keďže Maďarom sa nepodarilo zničiť telefónnu stanicu, čechoslováci použili lesť –  jeden vojak vydávajúci sa za Maďara zatelefonoval na maďarský štáb, že k Bratislave sa blíži obrovská československá presila so silným delostrelectvom. Následne po krátkom boji bol dobitý Kamzík, Malinský vrch a večer Rastislavice. Brána k Bratislave tak bola otvorená. K štábu 33.pluku bola vydaná delegácia zástupcov mesta so žiadosťou o obsadenie, keďže v meste prepukli rabovačky . Z opatrnosti sa začalo s obsadzovaním mesta až nasledujúci deň 1.januára 1919.
Československé vojsko malo pri tejto operácii straty 1 padlého a 2 ranených. Maďarské straty nie sú známe. Hrob dvoch padlých maďarských vojakov sa nachádza v lese Kačín pri Lamači.
Hrob je označený jednoduchým dreveným krížom s nápisom „Takacs 31/12 1918 Lehoczky“.

Umiestnenie hrobu podľa vets.cz: Bratislava, Kačín, od križovatky pod Kačínom smerom na Železnú studničku po 120 m treba z cesty odbočiť vľavo do lesa a prejsť asi 80 m .

Zdroje:
Kuthan,P: V těžkých dobách, 2010
vest.cz