Boje o Miškovec na filmovom plátne

Druhá polovica mája 1919 sa niesla v neúspechu československého vojska v maďarskej kampani. Po počiatočnom postupe až k Miškovcu nastal zvrat. Maďari spustili ofenzívu a československé vojsko vytlačili na sever. Nasledovala invázia na Slovensko.
Nasledujúce zábery zachytávajú pohľad operácie Maďarskej červenej armády z polovice mája 1919.