Pamätník pri Badíne

Monumentálny pamätník bitky pri Badíne bol pôvodne odhalený v roku 1935, no už v roku 1948 bol po zmene politického režimu odstránený. Pomník vyhotovila podľa Hrdličkovej predlohy banskobystrická sochárska a kamenárska dielňa Horn. V štvorcoch, umiestnených na kríži, mal uvedené názvy plukov a práporov, ktoré v tejto lokalite bojovali. Už za Slovenského štátu z pomníka odstránili levov, v roku 1948 ho rozobrali úplne. Kamenné bloky zrejme skončili na niektorej zo stavieb. Na opätovnú obnovu čakal viac ako 70 rokov, do júna 2021, kedy bol slávnostné odhalený za účasti ministra obrany Jaroslava Naďa.

Samotnú bitku pri Badíne, ktorá sa odohrala v dňoch 8.-11. júna 1919 považujeme za jeden z kľúčových momentov bojov o Slovensku v roku 1919. Počas troch dní tu úspešne československí vojaci čelili náporu maďarského vojska smerujúceho na sever a znemožnili tak Maďarom obsadenie neďalekej Banskej Bystrice. Prípadné následné obsadenie Ružomberka či Vrútok by bolo vojenskou katastrofou.
Na bitku pri Badíne nadväzovala úspešná ofenzíva gen. Šnejdárka, ktorý obsadil Banskú Štiavnicu či Zvolen a vytlačil maďarské vojská až k Leviciam.