Mapa obsadzovania Slovenska v rokoch 1918-1919

Maďarská mapa zachytávajúca obsadzovanie územia Slovenska československým vojskom v rozmedzí novembra 1918 až februára 1919.
Mapa znázorňuje okrem československého aj postup maďarského a poľského vojska, dočasné demarkačné línie a dátumy obsadenia miest.

 

Zdroj: http://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/231-imperiumvaltas-a-felvideken-1918-1919

obsadzovanie Slovenska v rokoch 1918-1919