Gemerská Ves – Hrkáč

V časti Hrkáč obce Gemerská Ves sa na obecnom cintoríne nachádza udržiavaný masový hrob s maďarskými vojakmi, ktorí padli v júni 1919.

Pochovaní tu sú:
Gyorgy Banzol
Zaoldos János
Vince Kamuka
Egyed Nadorik
Karol Putsko
Július Szolnoki
Géza Tyukodi