Sklabiná

Zo siedmych vojenských hrobov na cintoríne v Sklabinej (okr. Veľký Krtíš) je v Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR evidovaný už iba jeden. Pochovaných tu malo byť 6 československých a 1 maďarský vojak. Jediný zachovaný hrob s kamenným náhrobkom patrí českému vojakovi Jaroslavovi Fafílekovi z domobraneckého práporu č.4. Vojak sa narodil roku 1898 v Koroužnej pri Novom Meste na Morave a padol 30.5.1919 v Sklabinej.

Okrem neho na cintoríne odpočívajú ešte:
Metodej Hajgr, major
František Šťastný, vojak, pp.36, Čech, 1891 Radvanov – 1.8.1919 Sklabiná, samovražda
Jozef Vetrik, vojak, ppl.33, Slovák, 1890 Banka, Piešťany – 11.8.1919 Sklabiná, choroba

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA