Prievidza

Na mestskom cintoríne v Prievidzi sa nachádza spoločný hrob 2 českých vojakov, ktorí boli zavraždení v Handlovej v marci 1919. Nápis na náhrobku je ťažšie čitateľný:

Pútnik oznam rodákom našim
že my tu mŕtvi ležíme ako
zákony kázali nám

JOZEF KULHÁNEK
*1870 pešák peš.pl.č.18
ADOLF PŘIBYL
*1898 pešák peš.pl.č.18
zavraždení dňa 25.III.1919
v Handlovej

K zomrelým doplňujem údaj o mieste narodenia:
Jozef Kulhánek – Praha
Adolf Přibyl – Markvartice u Děčína

Foto a informácie: Oľga Ďurčenková, mesto Prievidza