Detva

Na cintoríne v Detve sa nachádza mohutný kamenný spoločný hrob s obeliskom. Postavený bol roku 1934 miestnou vojenskou jednotkou. Na pamätnej tabuli je uvedené:

„TU LEŽIA TRAJA LÉGIONÁRI.
VRACAJÚCI SA Z RUSKÉHO
ZAJATIA.
ZASTRELILI ICH
ŽIDOBOĽŠEVICKÉ VOJ.
5.6.1919.
TIETO VOJS. PREKRO.
MAĎ.-SLOV. HRANICE.
V PREŠOVE 16.6.1919
VYHLÁSENÁ „SLOV. REP. RÁD“
A NA ÚZ. SLOVENSKA,
STANNÉ PRÁVO.
ZASTRELENÍ BOLI:
NEZNÁMY SLOV. LEGIONÁR.
FR. LÍDRAL * V ZLÍVĚ
OKR. Č. BUD. 12.3.1899 ČECH.
AN. STRNAD * V STUDÝNKACH
OKR. ŠUMP. 15.12.1898 MORAVÁK
JE VENOVANÁ 3 LEG. A VŠETKÝM
OBETIAM 1. SV. VOJNY.
JE POSTAVENÁ Z DAROV
OBČANOV DETVY A OBECNÉHO
DOMU. OBNOVILI JU OBČ. DETVY
A SĽS V DETVE.“


Tento nápis nieje je celkom presný. Padlí vojaci neboli ruskými legionármi ale príslušníkmi 6. domobraneckého pluku, ktorý vznikol v Taliansku a následne sa presunul do republiky. Vojaci padli v bojoch proti maďarským vojskám v lokalite Laššovský majer na vŕšku pri kríži na ceste do Gáboríkov. V knihe Československá druhá armáda sa spomína celodenný boj tohto pluku dňa 4.6.1919 v okolí Detvy a kóty 539.

Pochovaní tú sú:
Anton Strnád, Čech,vojak, dom.pr.6, 15.12.1989 Dolní Studýnky – 5.6.1919 padol pri Detve
František Lidral, Čech, desiatnik, dom.pr.6, 12.3.1899 Zlív – 5.6.1919 padol pri Detve
Neznámy vojak

podpolanie.sk
vets.cz